ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Cảm ơn quý vị đã quan tâm đến triển lãm VIETBEAUTY x COSMOBEAUTÉ VIETNAM 2023.

Hệ thống đăng ký tham quan trực tuyến đã đóng.

----------------------------

Triển lãm VIETBEAUTY x COSMOBEAUTÉ VIETNAM 2023.

Thời gian: 9:00- 17:00, Ngày 27 - 29 tháng 7, 2023

Địa điểm: Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC), 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh