Some placeholder content for the collapse component.

Some placeholder content for the collapse component. This panel is hidden by default but revealed when the user activates the relevant trigger.

JEONBUK NATIONAL UIVERSITY JBNU GTEP

Giới thiệu

Giới thiệu doanh nghiệp

Chúng tôi đào tạo và cung cấp các chuyên gia thương mại cho sinh viên đại học, tập trung vào thực hành thương mại và giáo dục định hướng lĩnh vực.

Born to Glocal (B2G) Brain Korea 21 (BK21) là Nhóm nghiên cứu của Đại học Quốc gia Jeonbuk nhằm mục tiêu đào tạo học giả trong lĩnh vực thương mại, tạo ra một môi trường nghiên cứu ổn định bằng cách tăng học bổng nghiên cứu trường cao học và xây dựng mạng lưới nghiên cứu toàn cầu, đồng thời củng cố năng lực nghiên cứu để giải quyết các thách thức trong khu vực của Jeollabuk-do.

Thông tin nhanh

Sự kiện trước đó

Thông tin liên hệ

  • ***************
  • ***************
  • ***************