Some placeholder content for the collapse component.

Some placeholder content for the collapse component. This panel is hidden by default but revealed when the user activates the relevant trigger.

Giới thiệu

Giới thiệu doanh nghiệp

Công ty đánh cá innoFLUX Co., Ltd. là công ty con của Maesaengi Chongak, một công ty địa phương của Wando, hòn đảo sức khỏe. Sau khi nhìn thấy một lượng lớn phụ phẩm từ quá trình trồng rong biển bị ném xuống đại dương, chúng tôi bắt đầu nghĩ ra cách giải quyết. Dựa trên sự quan tâm đến môi trường, chúng tôi đã sản xuất các nguyên liệu thô chăm sóc da bằng cách chiết xuất các thành phần hữu hiệu của tảo biển trong ngành công nghiệp sinh học biển.

Thông tin nhanh

Sự kiện trước đó

Thông tin liên hệ

  • ***************
  • ***************
  • ***************