Some placeholder content for the collapse component.

Some placeholder content for the collapse component. This panel is hidden by default but revealed when the user activates the relevant trigger.

BEYAQI COSMETICS(HANGZHOU) CO.,LTD

Giới thiệu

Giới thiệu doanh nghiệp

Shatail đang tập trung vào trang điểm mắt. Tất cả về bút kẻ mắt và kẻ chân mày.

Thông tin nhanh

Sự kiện trước đó

Hẹn gặp tại

VIETBEAUTY COSMOBEAUTÉ 2023

27/07 - 29/07/2023

SECC, Quận 7, TP.HCM, Việt Nam

Thông tin liên hệ

  • ***************
  • ***************
  • ***************